Show simple item record

dc.contributor.advisorKovářová, Eva
dc.contributor.authorMachalová, Gabriela
dc.date.accessioned2021-07-15T09:27:47Z
dc.date.available2021-07-15T09:27:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/143384
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zhodnocení podpory komunitního rozvoje prostřednictvím MAS Střední Vsetínsko a MAS Valašsko – Horní Vsacko. Teoretická část této práce se soustředí na vysvětlení pojmu komunitní rozvoj, venkov, partnerství a vymezení subjektů zainteresovaných v komunitním rozvoji včetně místních akčních skupin. Praktická část předkládá porovnání realizovaných projektů jak z pohledu jednotlivých sektorů, tak z pohledu objemu finančních prostředků, které byly díky těmto projektům vynaloženy na rozvoj dané oblasti, a také jejich přínos pro venkov prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Výstupem práce je zhodnocení podpory komunitního rozvoje venkova v programovém období 2014–2020 prostřednictvím zkoumaných místních akčních skupin.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on evaluation of the support for community development through the Local Action Group Střední Vsetínsko and the Local Action Group Valašsko – Horní Vsacko. Theoretical part of the thesis explains the concept of community development, rural country development, partnership and the definition of stakeholders in community development, including local action groups. Practical part of the thesis presents a comparison of the implemented projects from the point of view of individual sectors and also amount of funds spent on the development of the region concerned thanks to these projects, as well as their contribution to the rural area through the Community Local Development Strategy. The outcome of the thesis is an evaluation of the support for community rural development in the 2014-2020 programming period through the local action groups in question.en
dc.format.extent1613868 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkomunitní rozvojcs
dc.subjectmetoda LEADERcs
dc.subjectMístní akční skupinacs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectpartnerstvícs
dc.subjectrozvoj venkovacs
dc.subjectcommunity developmenten
dc.subjectLEADER methoden
dc.subjectLocal action groupen
dc.subjectnonprofit organizationen
dc.subjectpartnershipen
dc.subjectrural developmenten
dc.titleZhodnocení podpory komunitního rozvoje vybranými místními akčními skupinamics
dc.title.alternativeEvaluation of the Promotion of Community Development by the Selected Local Action Groupsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeTománek, Petr
dc.date.accepted2021-05-31
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisMAC0458_EKF_B6202_6202R055_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record