Show simple item record

dc.contributor.authorValová, Barbora
dc.contributor.authorKotalová, Iva
dc.contributor.authorHeviánková, Silvie
dc.date.accessioned2021-02-23T12:28:53Z
dc.date.available2021-02-23T12:28:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Society. 2020, vol. 2, issue 1, p. 217-220.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142873
dc.description.abstractThe article deals with the determination of mobility of selected risk elements in soil samples of thermally active dump resulting from mining activities in the Ostrava region. The samples were taken from Hedvika dump during 2017 to 2018. Extraction of soil samples was performed using three-step sequential extraction of BCR (Bureau Community of Reference). Sequential extraction can provide information about the processes that normally take place in the environment. The solid soil component is gradually leached in the various extraction agents from the weakest to the strongest. This provides information on the total amount of risk elements potentially available under specific environmental conditions. Selected risk elements (Cr, Cu, Ni, Zn) were determined by ICP - MS method (Inductively coupled plasma mass spectrometry) and AAS (Atomic absorption spectrometry) (Zn). Nitric acid leaching was performed to supplement the total BCR extraction analysis.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Societycs
dc.relation.urihttp://doi.org/10.29227/IM-2020-01-69cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/cs
dc.subjectBCR sequence analysiscs
dc.subjectdumpcs
dc.subjectICP – MS, mobilitycs
dc.subjectmining wastecs
dc.subjectrisk elementscs
dc.subjectsoilcs
dc.titleDetermination of risk elements in mine waste dump soil sample using sequential BCR extractioncs
dc.title.alternativeOkreślenie składowych ryzyka na podstawie próbki gleby ze składowiska górniczego przy zastosowaniu sekwencyjnej ekstrakcji BCRcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enPrzedmiotem artykułu jest określenie mobilności pierwiastków ryzyka w próbkach gleby termicznie aktywnego składowiska, będącego efektem działalności górniczych w regionie Ostrawy. Próbki zostały pobrane ze składowiska Hedvika w okresie 2017–2018. Ekstrakcja prób gleby została wykonana za pomocą trzystopniowej ekstrakcji sekwencyjnej BCR (Bureau Community of Reference). Ekstrakcja sekwencyjna daje informacje na temat procesów, które normalnie mają miejsce w środowisku. Składnik stały gleby jest stopniowo wypłukiwany w różnych odczynnikach ekstrakcyjnych, począwszy od najsłabszego aż do najsilniejszego. To dostarcza danych na temat ogólnej ilości pierwiastków ryzyka obecnych w określonych warunkach środowiskowych. Wybrane pierwiastki ryzyka (Cr, Cu, Ni, Zn) zostały określone za pomocą metody ICP – MS (Inductively plasma mass spectrometry) oraz AAS (atomic absorption spectrometry) (Zn). Wypłukiwanie kwasu azotowego zostało zastosowane aby uzupełnić ogólną analizę ekstrakcji BCR.cs
dc.identifier.doi10.29227/IM-2020-01-69
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.volume2cs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage220cs
dc.description.firstpage217cs
dc.identifier.wos000607457500041


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/