Show simple item record

dc.contributor.authorKročová, Šárka
dc.date.accessioned2021-02-23T10:57:37Z
dc.date.available2021-02-23T10:57:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Society. 2020, vol. 2, issue 1, p. 75-78.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142871
dc.description.abstractThe natural environment has its specific patterns that a human must take into account during realisation of any technical infrastructure of the world countries. Underestimating the dangers that can arise from natural phenomena has often serious consequences. For some constructions of technical infrastructure, especially their line constructions, there will be a high number of operational accidents with extremely negative impact on the supplied regions with energy or drinking water. Other types of technical infrastructure for example in nuclear power have a potential to create a natural emergency threaten the environment not only in the country of their dislocation but also in the long term to change living conditions in entire regions. The following article deals with this issue in a suffcient basic range suggests chat ways and means to recognize the threat of danger and then based on risk analysis to eliminate the consequences to an acceptable level.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Societycs
dc.relation.urihttp://doi.org/10.29227/IM-2020-01-43cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/cs
dc.subjecttechnical infrastructurecs
dc.subjectsystem resistancecs
dc.subjectriskcs
dc.subjectrisk analysiscs
dc.subjectconsequences eliminationcs
dc.titleTechnical infrastructure increasing resistance in the natural environmentcs
dc.title.alternativeInfrastruktura techniczna zwiększająca oporność w środowisku naturalnymcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enŚrodowisko naturalne ma swoje specyficzne wzorce, które człowiek musi wziąć pod uwagę przy realizacji dowolnej infrastruktury technicznej krajów świata. Niedocenianie zagrożeń, które mogą wynikać ze zjawisk naturalnych, ma często poważne konsekwencje. W przypadku niektórych konstrukcji infrastruktury technicznej, zwłaszcza ich konstrukcji liniowych, występuje duża liczba wypadków operacyjnych, które mają wyjątkowo negatywny wpływ na regiony zaopatrywane w energię lub wodę pitną. Inne rodzaje infrastruktury technicznej, na przykład w energetyce jądrowej, mogą potencjalnie stworzyć naturalny stan zagrożenia, zagrażając środowisku nie tylko w kraju, ale także w perspektywie długoterminowej i może wywołać zmiany warunków życia w całych regionach. Poniższy artykuł zajmuje się tym problemem w zakresie podstawowym, proponuje sposoby rozpoznawania zagrożenia, a następnie rozwiązania oparte na analizie ryzyka w celu zredukowania konsekwencji do akceptowalnego poziomu.cs
dc.identifier.doi10.29227/IM-2020-01-43
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.volume2cs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage78cs
dc.description.firstpage75cs
dc.identifier.wos000607457500015


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/