Show simple item record

dc.contributor.advisorKolat, Pavel
dc.contributor.authorKorath Ellathvalappil, Mohammed Navas
dc.date.accessioned2021-02-05T10:08:40Z
dc.date.available2021-02-05T10:08:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142765
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with proposal conception and structural design of a rotary kiln incinerator with the after-combustion chamber for the hazardous waste incineration plant. The introduction section provides general information about hazardous waste and technologies able to treat this kind of waste. The introduction section of the master thesis also provides information concerning processes in the rotary kiln, description of technology line and methodical procedure within thermal block design. The calculation part of the master thesis deals with design of particular equipment of thermal unit with regard to keeping required residence time in the after-combustion chamber and desired flue gas temperature in the after-combustion chamber output. Necessary heat calculations are also part of the master thesis.en
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem koncepce a konstrukčním řešením rotační spalovací pece a dohořívací komory pro spalovnu nebezpečných odpadů. Úvod diplomové práce poskytuje všeobecné informace o nebezpečných odpadech a technologiích schopné nakládat s tímto typem odpadu. V úvodní části diplomové práce jsou rovněž poskytnuty informace týkající se pochodů v rotační peci, popisem technologické linky a metodickým postupem při návrhu termického bloku. Vlastní výpočtová část se soustřeďuje na návrh jednotlivých aparátů termického bloku s ohledem na dodržení požadované doby setrvání spalin v dohořívací komoře a teploty spalin na výstupu z dohořívací komory. Součástí diplomové práce jsou nezbytné tepelné výpočtycs
dc.format.extent2628030 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRotary kiln incineratoren
dc.subjectCombustion chamberen
dc.subjectsolid and liquid hazardous wasteen
dc.subjectburneren
dc.subjectheat exchangeren
dc.subjectflue gas temperatureen
dc.subjectSpalovna rotační pececs
dc.subjectSpalovací komoracs
dc.subjectpevný a kapalný nebezpečný odpadcs
dc.subjecthořákcs
dc.subjectvýměník teplacs
dc.subjectteplota spalincs
dc.titleProposal of Rotary Kiln for Hazardous Waste Incineration Plant.en
dc.title.alternativeNávrh spalovny s rotační komorou pro nebezpečné odpadycs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNěmček, Ondřej
dc.date.accepted2020-10-09
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisKOR0244_FS_N2301_2302T006_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record