Show simple item record

dc.contributor.advisorJašek, Marek
dc.contributor.authorHanuliaková, Monika
dc.date.accessioned2021-02-05T10:08:05Z
dc.date.available2021-02-05T10:08:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142700
dc.description.abstractAnotácia diplomovej práce Téma: Ubytovacie zariadenie v Prievidzi Autor: Bc. Monika Hanuliaková Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Jašek, Ph.D. Počet strán: 87 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra pozemného staviteľstva. Obsahom tejto diplomovej práce je spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie ubytovacieho zariadenia, ktoré bude slúžiť na ubytovanie pracovníkov, poprípade hostí v meste Prievidza, podľa Vyhlášky č 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [2]. Stavebný objekt sa bude nachádzať v intraviláne mesta Prievidza na Nadjazdovej ulici, parc.č.1547, 1517, 1518. Súčasťou diplomovej práce je teplotechnické posúdenie obvodových konštrukcií, energetický štítok obálky budovy a statický výpočet zvoleného konštrukčného prvku.cs
dc.description.abstractAnnotation of Diploma Thesis Theme: The Accommodation in Prievidza Author: Monika Hanuliaková Supervisor: Ing. Marek Jašek, Ph.D. Number of Pages: 87 VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Construction. The content of this diploma thesis is to process project documentation for a building permit for accommodation facilities, which will be used to accommodate workers or guests in the city of Prievidza, according to Decree No. 499/2006 Coll. on construction documentation [2]. The building will be located in the city of Prievidza on Nadjazdova Street, parcel no. 1547, 1517, 1518. Part of the diploma thesis is the thermal assessment of peripheral structures, the energy label of the building envelope and the static calculation of the selected structural element.en
dc.format.extent11594062 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectUbytovacie zariadeniecs
dc.subjectPorfixcs
dc.subjectželezobetóncs
dc.subjectpórobetóncs
dc.subjectstavebný objekcs
dc.subjectpodlažiecs
dc.subjectkrovcs
dc.subjectkrokvacs
dc.subjectklieštinacs
dc.subjectAccommodation facilityen
dc.subjectPorfixen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectaerated concreteen
dc.subjectbuildingen
dc.subjectflooren
dc.subjecttrussen
dc.subjectrafteren
dc.subjectcolleten
dc.titleUbytovací zařízení v Prievidzics
dc.title.alternativeThe Accommodation in Prievidzaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMokroš, Michal
dc.date.accepted2021-01-06
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712
dc.identifier.thesisBEL0102_FAST_N0732A260013_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record