Show simple item record

dc.contributor.authorKubáň, Martin
dc.contributor.authorHořínka, Jiří
dc.date.accessioned2021-01-04T09:05:22Z
dc.date.available2021-01-04T09:05:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2020, roč. 66, č. 1, s. 17-23 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142514
dc.description.abstractDokud budou v letectví lidé na pozicích operátorů (posádky, řídící letového provozu, technici, manažeři), pak občas dochází k jejich chybování. Implementace různých nástrojů může tyto chyby snížit. Mezi tyto nástroje patří například Safety Management System (SMS), Crew Resource Management (CRM), Threat and Error Management (TEM) a Behavioral Markers (BM). Součástí nástroje CRM je i proces rozhodování (DM). CRM není a nikdy ani nebude mechanismem pro eliminaci chyb a zajištění bezpečnosti, ve vysoce rizikovém prostředí, jakým je letectví. Chyba je výsledkem přirozených omezení lidské výkonnosti. CRM je však jedním z nástrojů, které mohou organizace použít ke snížení a řízení lidských chyb. Cílem tohoto článku je poukázat na složitost procesu rozhodování, a na množství vlivů, které jej ovlivňují. Klíčovým faktorem je správné složení týmu v kokpitu, obecně v celé společnosti.cs
dc.languagecscs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.22223/tr.2020-1/2059
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectCRMcs
dc.subjectdecision makingcs
dc.subjectbehavioral markerscs
dc.subjectaviationcs
dc.subjectleadershipcs
dc.titleBackground of The Decision Making in Aviationcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enWhile there are people in operator positions in aviation (crews, air traffic controllers, engineers, managers) human errors will occur at times. The implementation of tools can reduce these errors. Tools can include, for example, a Safety Management System (SMS), Crew Resource Management (CRM), Threat and Error Management (TEM) and Behavioural Markers (BM). Part of the CRM tool is the Decision-Making process (DM). CRM is not and it will never be a mechanism for elimination errors and assure safety in a high-risk environment such as aviation. Error is a result of the natural limitations of human performance. CRM is one of the tools that organizations can use to lower and manage errors. The aim of this article is to point out the complexity of the decision-making process and the number of influences that affect it. The key factor is the right composition of the team in cockpit, generally in the whole company.
dc.description.placeofpublicationOstravacs
dc.identifier.doi10.22223/tr.2020-1/2059
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava