Show simple item record

dc.contributor.authorBujňák, Marek
dc.contributor.authorPirník, Rastislav
dc.date.accessioned2020-12-07T12:27:51Z
dc.date.available2020-12-07T12:27:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2020, roč. 66, č. 1, s. 1-8 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142462
dc.description.abstractTento článok sa zoberá problematikou detekcie nebezpečných látok v náročnom prostredí dopravného tunela počas nehody, návrhom a konštruovaním senzorického systému. Jednotlivé plyny sa merajú špecifickými detektormi rady MQ. Ako riadiaca jednota bola zvolená vývojová doska D1 mini Pro s integrovaním WiFi čipom. Následne prepojením jednotlivých komponentov a umiestnením do puzdra vznikol univerzálny snímač, pre zasahujúcich hasičov počas nehody v cestnom tunely. Namerané dáta sú odosielané a úkladné do externej databázy, z ktorej sú následne vhodne prezentované na webovej stránke. Webová stránka je určená pre hasičov, ktorí zasahujú v tuneli počas nehody.cs
dc.languageskcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.22223/tr.2020-1/2057
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjecttunnelcs
dc.subjectgas detectioncs
dc.subjectdangerous substancescs
dc.subjectMQ sensorscs
dc.subjectuniversal sensorcs
dc.titleUniversal Sensor for Use in Dangerous Road Tunnelcs
dc.title.alternativeUniverzálny snímač pre použitie v náročnom prostredí dopravného tunelacs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThis article deals with the problems of detection of dangerous substances in the road tunnel during an accident and proposes-design and construction of a mobile sensor system for online detection. Gases are measured by specific detectors of the MQ series. The D1 mini Pro development board with WiFi chip integration was chosen as the control unit. The universal sensor was designed especially for firefighters intervening during an accident in road tunnels. The measured data are sent and saved into the external database, from which they are then presented on the website. The website is then viewed on-line firefighters who intervene in the tunnel during an accident.
dc.description.placeofpublicationOstravacs
dc.identifier.doi10.22223/tr.2020-1/2057
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava