Now showing items 1-1 of 1

  • Modeling in materials design 

    Čapková, Pavla; Weiss, Zdeněk (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2005, roč. 48, č. 1, s. 15-20 : il.)