Show simple item record

dc.contributor.advisorMynář, Martin
dc.contributor.authorKrella, Erik
dc.date.accessioned2020-10-02T09:28:21Z
dc.date.available2020-10-02T09:28:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142117
dc.description.abstractCílem této práce je finanční analýza podniků z oblasti těžkého průmyslu za období 2013-2018. Pomocí nástrojů finanční analýzy je zkoumána stabilita podniků a následně probíhá mezipodnikové srovnání na základě mezipodnikových srovnávacích metod. Výstupem práce je doporučení, jak zvýšit efektivnost hospodaření jednotlivých podniků. První část práce je zaměřena na teorii potřebnou k finanční analýze a mezipodnikové srovnání. Její jednotlivé metody a doporučené postupy. Druhá část je zaměřena na praktické využití teoretické části na základě veřejně dostupných údajů.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is a financial analysis of companies in the field of heavy industry for the period 2013-2018. With the help of financial analysis tools, the stability of companies is examined and subsequently the inter-company comparison is performed on the basis of intercompany comparison methods. The output of the work is a recommendation on how to increase the efficiency of management of individual companies. The first part of the work is focused on the theory needed for financial analysis and Intercompany comparison. Its individual methods and recommended procedures. The second part is focused on the practical use of the Theoretical part based on publicly available data.en
dc.format.extent2291438 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmezipodnikové srovnánícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectprůmyslcs
dc.subjectvýkonnost podnikucs
dc.subjectIntercompany comparisonen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectindustryen
dc.subjectbusiness performanceen
dc.titleMezipodnikové finanční srovnání průmyslových společnostícs
dc.title.alternativeIntercompany Financial Comparasion of Industrial Companiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeFaťarová, Zuzana
dc.date.accepted2020-06-23
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v průmyslucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisKRE0183_FMT_B3922_6208R123_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record