Show simple item record

dc.contributor.advisorVěžníková, Hana
dc.contributor.authorGaletková, Kateřina
dc.date.accessioned2020-10-02T09:27:23Z
dc.date.available2020-10-02T09:27:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142014
dc.description.abstractGALETKOVÁ, K. Aplikace požadavků NV č. 378/2001 Sb. pro strojní zařízení: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnosti práce a procesů, 2020, 61 s. Vedoucí práce: Ing. VĚŽNÍKOVÁ, H. Ph.D. Bakalářská práce se zabývá NV 378/2001 Sb. pro strojní zařízení ve spolupráci s podnikem Liberty Ostrava. Jedná se o databázi vybraných strojů a zařízení a jejich hodnocení v souladu s požadavky výše zmíněného nařízení vlády ve společnosti Liberty Ostrava, a. s. a jejich následným zpracováním na podélně a příčné dělicích linkách společnosti Liberty Ostrava, s. r. o.cs
dc.description.abstractGALETKOVÁ, K. Application of requirements of Government Regulation no. 378/2001 Coll. for machinery: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Work and process safety, 2020, 61 p. Thesis supervisor: Ing. VĚŽNÍKOVÁ, H. Ph.D. The bachelor thesis deals with NV 378/2001 Coll. for machinery in cooperation with Liberty Ostrava. It is a database of selected machines and equipment and their evaluation in accordance with the requirements of the above-mentioned government regulation in Liberty Ostrava, a. s. and their subsequent processing on the longitudinal and transverse dividing lines of Liberty Ostrava a.s.en
dc.format.extent5746290 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdělící linkacs
dc.subjectvýrobní linkacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectstrojní zařízenícs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectpříčně dělící linkacs
dc.subjectpodélně dělící linkacs
dc.subjectdividing lineen
dc.subjectproduction lineen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectmachineryen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjecttravesverse dividing lineen
dc.subjectlongitudinal dividing lineen
dc.titleAplikace požadavků NV č. 378/2001 Sb. pro strojní zařízenícs
dc.title.alternativeApplication of requirements of Government Regulation no. 378/2001 Coll. for machineryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKissiková, Lenka
dc.date.accepted2020-09-16
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnosti práce a procesůcs
dc.contributor.consultantPětvaldský, Tomáš
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisGAL0134_FBI_B3908_3908R001_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record