Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků Děkanát Fakulty bezbečnostního inženýrství (010) v časopisech registrovaných ve Web of Science od roku 2020.

Collections in this community

Recent Submissions