Show simple item record

dc.contributor.advisorVojtková, Hana
dc.contributor.authorŠafář, Ondřej
dc.date.accessioned2020-07-20T12:26:25Z
dc.date.available2020-07-20T12:26:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/141529
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá mikrobiologickými riziky, které vznikají v odpadech ze zdravotnického odvětví. Sledovaná problematika z oblasti odpadového hospodářství je rozdělená do tří hlavních částí. Začíná charakteristikou odpadů zahrnující i příslušnou legislativu v této oblasti, která je následovaná popisem patogenních mikroorganismů způsobujících nozokomiální infekce včetně jejich detekce a možnosti prevence. V závěru bakalářské práce je uveden přehled vhodných technologií pro zpracování odpadu ze zdravotnictví.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with microbiological risks that arise in wastes from the medical sector. The issue, which is divided into three main parts, begins with the characteristics of waste including the legislative framework, followed by a description of pathogenic microorganisms, including their detection and prevention, and ends with appropriate technologies for healthcare waste treatment.en
dc.format.extent1508887 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOdpad ze zdravotnictvícs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectpatogencs
dc.subjectmikroorganismuscs
dc.subjectnákazacs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectodstraněnícs
dc.subjectHealthcare wasteen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectpathogenen
dc.subjectmicroorganismen
dc.subjectinfectionen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectremovalen
dc.titleMikrobiologická rizika odpadů ze zdravotnictvícs
dc.title.alternativeMicrobiological Risks of Health-Care Wastesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePavlíková, Marie
dc.date.accepted2020-06-26
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Katedra environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisSAF0075_HGF_B2102_3904R022_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record