Show simple item record

dc.contributor.advisorKozel, Petr
dc.contributor.authorSobek, Milan
dc.date.accessioned2020-07-20T12:24:06Z
dc.date.available2020-07-20T12:24:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/141171
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá plánováním okružních jízd pro svoz komunálního odpadu. Předmětem řešení předložené diplomové práce je naplánovat na zadané reálné dopravní síti množinu okružních jízd pro obslužná vozidla s využitím metod primárního shlukování. K řešení je využíváno poznatků z oblasti teorie grafů a matematického programování. Navržené matematické modely jsou výpočetně ověřeny na vzorových příkladech s využitím výpočetního prostředí programu Xpress-IVE. Následně jsou provedeny výpočty na reálných datech, jejichž výstupem je již zmíněná množina okružních jízd, obsahující trasy pro obslužná vozidla zabezpečující svoz odpadu.cs
dc.description.abstractThe theme of this diploma thesis is planning tours for collection of municipal waste. The main goal is to plan the number of roundabouts for vehicle management on a given real transport network using the Cluster-First Route-Second method. The thesis is based on theoretical knowledge from the field of graphs theory and mathematical programming. The proposed mathematical models are computationally verified on sample examples using the Xpress-IVE program environment. In the next part I preformed calculations on real data. The solution of this experiments is a set of round trips with routes for the vehicles providing collection of waste.en
dc.format.extent7695769 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCluster-First Route-Secondcs
dc.subjectdopravní síťcs
dc.subjectsvoz odpaducs
dc.subjectteorie grafůcs
dc.subjectmatematické programovánícs
dc.subjectSweep algoritmuscs
dc.subjectp-mediáncs
dc.subjectplánování trascs
dc.subjectCluster-First Route-Seconden
dc.subjecttransport networken
dc.subjectwaste collectionen
dc.subjectgraphs theoryen
dc.subjectmathematical programmingen
dc.subjectSweep Algorithmen
dc.subjectP-medianen
dc.subjectplanning toursen
dc.titleVyužití Cluster-First Route-Second přístupu pro návrh tras svozu komunálního odpaducs
dc.title.alternativeApplication of Cluster-First Route-Second Approach for Municipal Waste Collection Vehicles Routing Designen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFriedrich, Václav
dc.date.accepted2020-06-11
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisSOB0075_FS_N2301_2301T003_20_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record