Show simple item record

dc.contributor.advisorFrischer, Robert
dc.contributor.authorPolášek, Jan
dc.date.accessioned2020-07-20T12:14:41Z
dc.date.available2020-07-20T12:14:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/140716
dc.description.abstractPředložená práce vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia fakulty materiálo-vě-technologické v oboru automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích, se zabývá návrhem a konstrukcí autonomního směšovače kapalin, který je řízený mikrokont-rolérem na bázi platformy Arduino. V realizaci směšovače je použit průtokový měřič, elek-tromagnetické ventily a infračervený senzor pro dálkové ovládání. V kódu je systém řízený, cyklem čítače pulsů a následným přerušením pro postupné spínání ventilů pomocí relé přepí-načů.cs
dc.description.abstractThe submitted work, which was elaborated within the frame of magister study of of Faculty of materials and technology in study program of automatization and IT in industry. It deals with design and construction of autonomous mixing device of liqiuds, which is controlled by programming platform Arduino micro-controler. Flow-meter, electromagnetic valves and IR senzor for remote control are key components for realisation. Systém is controlled by cycles with pulse counter and interrupts for next switching of valves with relay remotes.en
dc.format.extent4250917 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectArduinocs
dc.subjectprůtokoměrcs
dc.subjectelektromagnetické ventilycs
dc.subjectsměšování kapalincs
dc.subjectArduinoen
dc.subjectFlow-meteren
dc.subjectelectromagnetic valvesen
dc.subjectliquid mixingen
dc.titleAutonomní směšovač kapalin řízený mikrokontroleremcs
dc.title.alternativeAutonomous fluid mixer controlled by microcontrolleren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLaptev, Andrei
dc.date.accepted2020-07-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslucs
dc.contributor.consultantTomeček, Antonín
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisPOL0304_FMT_N3922_3902T042_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record