Show simple item record

dc.contributor.advisorKašík, Vladimír
dc.contributor.authorTrefil, Adam
dc.date.accessioned2020-07-20T12:14:11Z
dc.date.available2020-07-20T12:14:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/140661
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je demonstrovat bezdrátový přenos medicínských dat do bioelektronického vestavného systému dle standardu IEEE 802.1X. Pro přenos byla zvolena bezdrátová technologie Bluetooth Low Energy, kterou zprostředkovává čip RN4871. Tento čip je na modulu Pmod BLE, který je připojen do vývojové desky Nexys 4 DDR. Na programovatelné logice je vytvořen procesor a bloková RAM paměť. Procesor řídí bezdrátovou komunikaci a ukládá přijaté data do paměti, která jsou následně vykreslována na monitoru. Práce slouží jako podklad pro studenty a další zájemce zabývající se těmito technologiemi. Demonstrační úlohu lze modifikovat pro jakékoliv vykreslení biologických signálů a je možné ji rozšířit o další funkce, jako je například detekce QRS komplexu.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to demonstrate the wireless transmission of medical data to a bioelectronic embedded system according to the IEEE 802.1X standard. The Bluetooth Low Energy wireless technology, which is mediated by the RN4871 chip, was chosen for the transmission. This chip is on the Pmod BLE module, which is connected to the Nexys 4 DDR development board. A processor and block RAM are created on the programmable logic. The processor controls wireless communication and stores the received data in memory, which is then plotted on the monitor. This thesis serves as a basis for students and other interested parties dealing with these technologies. The demonstration task can be modified for any plotting of biological signals and can be extended with other functions, such as QRS complex detection.en
dc.format.extent19663959 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSoC FPGAcs
dc.subjectIEEE 802.1Xcs
dc.subjectBluetooth Low Energycs
dc.subjectNexys 4 DDRcs
dc.subjectPmod BLEcs
dc.subjectVivadocs
dc.subjectSDKcs
dc.subjectSoC FPGAen
dc.subjectIEEE 802.1Xen
dc.subjectBluetooth Low Energyen
dc.subjectNexys 4 DDRen
dc.subjectPmod BLEen
dc.subjectVivadoen
dc.subjectSDKen
dc.titleBezdrátový přenos dat do bioelektronického vestavného systémucs
dc.title.alternativeWireless Data Transfer to Bioelectronic Embedded Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePavelová, Karolína
dc.date.accepted2020-06-26
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisTRE0049_FEI_N2649_3901T009_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record