Show simple item record

dc.contributor.authorKovaříková, Hana
dc.contributor.authorJanáková, Iva
dc.contributor.authorČablík, Vladimír
dc.contributor.authorVrlíková, Věra
dc.date.accessioned2019-10-16T09:40:21Z
dc.date.available2019-10-16T09:40:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Society. 2019, issue 1, p. 145-148.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/138861
dc.descriptionDOI nefunkční (16.10.2019)
dc.description.abstractAs for geology, Zlaty Chlum is a highly varied locality with frequent rnetaquarzit, amphibolite, quartz as well as deposits of sulphide ores. This work deals with the use of Acidithiobacillus ferrooxidans to bioleach polymetallic ores (Cu, al, Zn, and Fe) from this locality. Leaching lasted for 5 weeks in a bioreactor that ensured optimal conditions for bioleaching. The results imply that the experiments were successful, leaching 54% of Fe, 28% of Cu and 47% of Al.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Societycs
dc.relation.urihttp://doi.org/10.29227/IM-2019-01-27cs
dc.subjectbacterial leachingcs
dc.subjectpolymetallic orescs
dc.subjectpyritecs
dc.subjectchalcopyritecs
dc.subjectAcidithiobacillus ferrooxidanscs
dc.subjectbioreactorcs
dc.titleBacterial leaching of polymetallic ores from Zlaty Chlum localitycs
dc.title.alternativeBakteryjne ługowanie rud polimetalicznych z miejscowości Zlatý Chlumcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enGeologicznie Zlatý Chlum jest bardzo zróżnicowanym złożem z częstymi meta- kwarcytami, amfibolitami, kwarcem oraz polimetalicznymi rudami siarczkowymi. Artykuł dotyczy zastosowania bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans do ługowania bakteryjnego rud polimetalicznych (Cu, Al, Zn i Fe) z tej miejscowości. Ługowanie trwało 5 tygodni w bioreaktorze, który zapewniał optymalne warunki do bioługowania. Wyniki pokazują, że eksperymenty zakończyły się powodzeniem, uzyskano stopień wyługowania 54% Fe, 28% Cu i 47% Al.cs
dc.identifier.doi10.29227/IM-2019-01-27
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage148cs
dc.description.firstpage145cs
dc.identifier.wos000480430100027


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record