Show simple item record

dc.contributor.authorKročová, Šárka
dc.date.accessioned2019-10-16T09:08:00Z
dc.date.available2019-10-16T09:08:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Society. 2019, issue 1, p. 149-152.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/138856
dc.descriptionDOI nefunkční (16.10.2019)
dc.description.abstractThe reliability of infrastructure buildings is a basic prerequisite for utility values of built-up in towns and municipalities areas. It creates the prerequisites for the long-term sustainability of the housing stocks of humans and, at the same time, is a condition for the region industrial base development. This reality is perceived by the public as an obvious standard which is a part of human life. however in the reality this is a very complex mechanism that can be severely disturbed in various conditions and situations. To prevent these situations from happening in practice it is imperative that state, government and different infrastructure types know the security risks that have a potential to change natural and operational environment and are ready to eliminate them. The following article deals with these issues, how to recognize the threat of an imminent emergency or critical situations and which resources are needed to increase the infrastructure reliability.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Societycs
dc.relation.urihttp://doi.org/10.29227/IM-2019-01-28cs
dc.subjectreliabilitycs
dc.subjectsecuritycs
dc.subjectinfrastructurecs
dc.subjectriskcs
dc.subjectemergencycs
dc.subjectrisk eliminationcs
dc.subjectsystem immunitycs
dc.titleSafety of infrastructure operation in new climate conditionscs
dc.title.alternativeBezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury w nowych warunkach klimatycznychcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enNiezawodność budynków infrastruktury jest podstawowym warunkiem wartości użytkowej zabudowy w miastach i gminach. Niezawodność tworzy warunki wstępne dla długoterminowej stabilności zasobów mieszkaniowych ludności, a jednocześnie jest warunkiem rozwoju bazy przemysłowej regionu. Ta rzeczywistość jest postrzegana przez opinię publiczną jako oczywisty standard, który jest częścią ludzkiego życia. Jednak w rzeczywistości jest to bardzo złożony mechanizm, który może być poważnie zakłócony w różnych warunkach i sytuacjach. Aby zapobiec takim sytuacjom w praktyce, konieczne jest, aby państwo, rząd i różni operatorzy infrastruktury znali zagrożenia dla bezpieczeństwa, które mogą podlegać zmianom przez zmiany w środowisku naturalnym i być gotowymi na ich wyeliminowanie. Artykuł dotyczy tych zagadnień, dotyczących rozpoznawania zagrożeń wynikających z sytuacji awaryjnych lub sytuacji krytycznych oraz określenia jakie zasoby są potrzebne do zwiększenia niezawodności infrastruktury.cs
dc.identifier.doi10.29227/IM-2019-01-28
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage152cs
dc.description.firstpage149cs
dc.identifier.wos000480430100028


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record