Show simple item record

dc.contributor.advisorMynář, Martin
dc.contributor.authorKrempaská, Nikol
dc.date.accessioned2019-09-26T07:35:34Z
dc.date.available2019-09-26T07:35:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/138758
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je problematika vymáhání pohledávek v dané společnosti ELMAX STORE a. s. Teoretická část se zabývá vznikem pohledávek, jejich vymáháním a to buď soudní nebo mimosoudní cestou, zánikem a tvorba opravných položek. Pohledávky jsou charakterizovány z ekonomického, daňového a účetního hlediska. V praktické části je v dané společnosti provedena analýza stavu pohledávek, postup při jejich vymáhání na základě interních informací, které byly firmou poskytnuty. Cílem práce je vymáhání pohledávek a návrh v oblasti řízení.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is the issue of debt collection in the given company ELMAX STORE a. S. The theoretical part deals with the emergence of claims, their recovery, either judicial or extrajudicial, extinction and provisioning. Receivables are characterized from an economic, tax and accounting perspective. In the practical part, the analysis of the status of receivables is carried out in the given company, as well as the procedure for their recovery based on internal information provided by the company. The aim of the thesis is debt collection and management proposal.en
dc.format.extent2148381 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPohledávkycs
dc.subjectvymáhání pohledávekcs
dc.subjectřízení pohledávekcs
dc.subjectzánik pohledávekcs
dc.subjectopravné položkycs
dc.subjectzajišťovací instrumentycs
dc.subjectReceivablesen
dc.subjectdebt collectionen
dc.subjectdebt managementen
dc.subjectadjusting itemsen
dc.subjecttermination of claimsen
dc.subjecthedging instrumentsen
dc.titleVymáhání a likvidace pohledávek ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeDisposal and Recovery of Depts in Selected Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeZávodný, Tomáš
dc.date.accepted2019-09-03
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v průmyslucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisKRE0095_FMT_N3922_6208T123_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record