Show simple item record

dc.contributor.advisorFasuga, Radoslav
dc.contributor.authorPinčík, Andrej
dc.date.accessioned2019-09-26T07:34:54Z
dc.date.available2019-09-26T07:34:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/138720
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou systému pre prenos správ. Uvedený systém predstavuje architektúru asynchrónneho spracovania dát a zníženia závislostí medzi jednotlivými službami. Okrem danej problematiky, ktorá tvorí hlavnú časť diplomovej práce boli spracované poznatky pre ukladanie dát z hľadiska porovnania vybranných nerelačných databáz, možnosti škálovania konkrétnych technológí a ukladania výsledkov dotazov medzi nezávislými úložiskami. Práca obsahuje popis existujúcich riešení spolu s porovnaním výsledkov implementácie, ktorá je založená na konkrétnom riešenom príklade.cs
dc.description.abstractDiploma thesis focuses on analysis, design and implementation of system for transferring messages. The solution represents an architecture of asynchronous data processing and decoupling dependencies between individual services. Beside the main scope of the thesis, there is also processed knowledge about data storing techniques from comparison of selected non-relational databases, possibilities of scaling these technologies and storing results of queries among independent data storages point of view. There is a description of existing solutions with a comparison of implementation results which is based on given example.en
dc.format.extent3352772 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectwebové aplikácie, notifikácie, správy, asynchrónne spracovanie, integrácia systémov, nerelačné databáze, cache, škálovanie technológiícs
dc.subjectweb applications, notifications, messages, asynchronous processing, systems integration, non-relational databases, cache, technologies scalingen
dc.titleNotifikace, asynchronní vykonávání úloh ve webových aplikacích, dotazování, cachování a škálování technologií pro ukládání datcs
dc.title.alternativeNotification, Asynchronous Execution of Tasks in Web Applications, Polling, Caching and Scaling of Storage Technologiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeStoklasa, Pavel
dc.date.accepted2019-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisPIN0045_FEI_N2647_2612T025_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record