Show simple item record

dc.contributor.authorZimek, Ondřej
dc.contributor.authorHromada, Martin
dc.date.accessioned2019-09-18T07:59:45Z
dc.date.available2019-09-18T07:59:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSpektrum. 2019, roč. 19, č. 1, s. 26-28 : il.cs
dc.identifier.issn1804-1639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/138542
dc.description.abstractZajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je upraveno řadou právních předpisů, které se poměrně často aktualizují, a je nezbytné sledovat jejich vývoj. Základním kamenem pro správné a funkční zajištění BOZP je analýza rizik na konkrétním pracovišti (činnosti). Cílem tohoto článku je komparační analýza nejaktuálnějších smrtelných pracovních úrazů a smrtelných dopravních nehod, které se staly na území ČR a SR v roce 2017. Tato analýza může pomoci zaměstnavateli případně odborně způsobilé osobě v prevenci rizik (OZO) správně odhadnou riziko řízení motorového vozidla. Analýza rizik byla vyhotovena pomocí FMEA analýzy.cs
dc.language.isocscs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.relation.urihttps://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/cs/.content/galerie-souboru/Spektrum/Spektrum_2019_1.pdfcs
dc.subjectBOZPcs
dc.subjectdopravní nehodacs
dc.subjectsmrtelný pracovní úrazcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectOSHcs
dc.subjecttraffic accidentcs
dc.subjectfatal work injurycs
dc.subjectrisk analysiscs
dc.titleKomparační analýza smrtelných pracovních úrazů a smrtelných dopravních nehod v ČR a SR za rok 2017 a její využití v prevenci rizikcs
dc.title.alternativeComparative Analysis of Fatal Work Injuries and Fatal Traffic Accidents in the Czech Republic and Slovakia in 2017 and its Use in Risk Preventioncs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enHealth and safety at work (OSH) is governed by a number of laws that are relatively frequently updated and it is necessary to monitor their progression. A cornerstone for right and functional occupational health and safety is risk analysis at a particular workplace (activity). The aim of this article is a comparative analysis of the most recent fatal injuries and fatal traffi c accidents that occurred in the Czech Republic and Slovakia in 2017. This analysis can help an employer or a competent person in risk prevention (OZO) to correctly assess the risk of driving. Risk analysis was conducted using FMEA analysis.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record