Show simple item record

dc.contributor.authorTylová, Naďa
dc.contributor.authorEgermaier, Jan
dc.contributor.authorTomeš, Jakub
dc.contributor.authorKohout, Jan
dc.contributor.authorMareš, Jan
dc.date.accessioned2019-09-17T11:56:11Z
dc.date.available2019-09-17T11:56:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2019, roč. 65, č. 1, s. 41-47 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/138524
dc.description.abstractComputed tomography allows analyzing the internal structure of an object, which is useful especially in medicine. The standard visualization displays scans in the 2D plane. 3D reconstruction of scans provides a complex image of the morphology of the scanned object. Matlab is a software commonly used for image processing and analysis. It includes Medical Image Processing Toolbox for displaying data from CT scan in DICOM format. However, it is not possible with this toolbox to export the dataset of the image as a 3D object. Therefore, the aim of the paper is the implementation of a toolbox for loading and displaying data as a 3D reconstruction. This toolbox allows the user to export the data in OBJ or STL format. That allows the user (i) to visualize the 3D models in virtual reality and (ii) to prepare the model for 3D printing. The OBJ model is imported to Blender and then exported out with a texture as an object file. In Unity, we created a 3D scene and imported model. The advantage of displaying the 3D model in virtual reality is a more realistic view of the shape and dimension of an object.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.22223/tr.2019-1/2055cs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectCT Scancs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectUnitycs
dc.subjectHTC Vivecs
dc.subject3D modelcs
dc.title3D Reconstruction of CT Scans For Visualization in Virtual Realitycs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enVýpočetní tomografie umožňuje studovat vnitřní strukturu objektu, což je využíváno především v medicíně. Standardní zobrazovací techniky promítají snímky ve 2D rovině. 3D rekonstrukce snímků přináší komplexní pohled na morfologii snímané tkáně. Matlab je software běžně užívaný v oblasti zpracování a analýze obrazových dat. Zároveň obsahuje nástroj “Image Procesessing Toolbox”, který umožňuje zobrazit CT snímky uchované ve formátu DICOM. Tento nástroj však neumožňuje vyexportovat zobrazený model jako 3D objekt. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření nástroje pro načítání a zobrazení zrekonstruovaných 3D modelů. Tento nástroj umožňuje uživateli vyexportovat data v OBJ nebo STL formátu, který umožňuje (i) vizualizovat 3D model ve virtuální realitě a (ii) připravit model vhodný pro 3D tisk. V editor Unity byla vytvořena 3D scéna a do ní byl importován vygenerovaný model. Výhodou zobrazení 3D modelu ve virtuální realitě je přirozený pohled na prostorové uspořádání objektu.cs
dc.identifier.doi10.22223/tr.2019-1/2055
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava