Show simple item record

dc.contributor.advisorKutáč, Josef
dc.contributor.authorTomčalová, Jaromíra
dc.date.accessioned2019-06-26T04:37:49Z
dc.date.available2019-06-26T04:37:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136508
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je finanční benchmarking vybraných finančních ukazatelů automobilové společnosti TATRA TRUCK a.s. Vhodnou společností pro porovnání vybraných finančních ukazatelů je společnost Iveco Czech Republic, a. s. Tato společnost působí v České republice v oblasti výroby autobusů a má podobné výrobní zaměření. Úvodní část práce je zaměřena na představení společností a na stručný přehled současného teoretického vymezení benchmarkingu a poměrových ukazatelů v odborné literatuře. Cílem diplomové práce je zpracovat a vyhodnotit finanční ukazatele a na základě vyhodnocení výsledných hodnot finančních ukazatelů navrhnout opatření pro zlepšení konkurenční pozice společnosti TATRA TRUCK a.s.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is financial benchmarking of selected financial indicators of the car company TATRA TRUCK a.s. A suitable company to compare selected financial indicators is Iveco Czech Republic, a.s. This company operates in the Czech Republic in the field of bus production and has a similar production focus. Introductory part of the thesis it is focused on the presentation of companies and a brief overview of the current theoretical definition of benchmarking and ratios in the literature. The aim of this diploma thesis is to elaborate and evaluate financial indicators and on the based on the results of the indicators, the diploma thesis contains a proposal for measures to improve the competitive position of TATRA TRUCK a.s.en
dc.format.extent6082649 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBenchmarkingcs
dc.subjectstatutární výkazycs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectkonkurenceschopnost.cs
dc.subjectBenchmarkingen
dc.subjectstatutory statementsen
dc.subjectthe ratio indicatorsen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectcompetitiveness.en
dc.titleFinanční benchmarking společnosti TATRA TRUCKS a.s.cs
dc.title.alternativeFinancial Benchmarking of TATRA TRUCKS a.s.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMynář, Martin
dc.date.accepted2019-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v průmyslucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisTOM12_FMT_N3922_6208T123_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record