Show simple item record

dc.contributor.advisorNenadál, Jaroslav
dc.contributor.authorFaluši, Jan
dc.date.accessioned2019-06-26T04:37:45Z
dc.date.available2019-06-26T04:37:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136502
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zajištěním kvality dodávek brusiva. Pro pochopení muselo být objasněn proces nákupu v podniku a jak je schopen zajistit kvalitu dodávek. Je zde uvedeno, jak proces funguje. Analýzou jsou zjištěny nedostatky, na které je navázáno nápravnými opatřeními v podobě navržení nové metodiky zkoušení na konkrétním lamelovém brusném kotouči. V bakalářské práci je také navržen způsob vyhodnocení nejvhodnějšího dodavatele z pohledu výkonnosti brusiva, kvality brusiva, ekonomických a environmentálních aspektů. Navrženou metodiku a vyhodnocení je vyzkoušeno na dvou lamelových brusných kotoučích.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with ensuring quality of abrasive supplies. In order to understand, the purchasing process in the company had to be clarified as well as the ability to guarantee the quality of supplies. It is shown here how the process works. The analysis reveals deficiencies, which are followed by corrective measures in the form of proposal of a new testing methodology on a particular lamellar grinding wheel. Furthermore, in this thesis a method may be found that helps to evaluate the most suitable supplier in terms of abrasive performance, abrasive quality, economic and environmental aspects. The proposed methodology and evaluation is tested on two lamellar grinding wheels.en
dc.format.extent2131045 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectbrusný kotoučcs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectqualityen
dc.subjectpurchaseen
dc.subjectgrinding wheelen
dc.subjectperformanceen
dc.subjectcostsen
dc.titleZabezpečování kvality dodávek brusiva ve vybraném výrobním podnikucs
dc.title.alternativeQuality Assurance of Abrasive Materials Supplies at Selected Production Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDudaš, Roman
dc.date.accepted2019-06-03
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department639 - Katedra managementu kvalitycs
dc.contributor.consultantČep, Vlastimil
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement kvalitycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisFAL0049_FMT_B3922_3902R062_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record