Show simple item record

dc.contributor.advisorDohnálek, Pavel
dc.contributor.authorMatěj, Petr
dc.date.accessioned2019-06-26T04:36:12Z
dc.date.available2019-06-26T04:36:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136384
dc.description.abstractTouto prací popisuji průběh odborné praxe ve společnosti profiq s.r.o. V úvodu se zaměřím na mé pracovní zařazení, stručný popis společnosti a na úkoly, které mi byly zadány. Následně popíši postup řešení těchto zadaných úkolů. Během práce jsem se seznámil s řadou nových technologií, mimo jiné se streamovací platformou Wowza a platformou Dynepic určenou pro ochranu dat dětí v USA. Hlavním cílem byl vývoj mobilních aplikací pro obě tyto platformy, společně se sepsáním článků v angličtině popisující průběh vývoje. Součástí práce bylo rovněž penetrační testování platformy Dynepic. V práci popisuji jednotlivé problémy, které při vývoji nastaly, a také způsob jejich řešení. Ke konci práce shrnu znalosti, které jsem získal v průběhu studia, a které mi byly užitečné při zpracování této práce. V závěru uvedu celkové zhodnocení praxe.cs
dc.description.abstractIn this thesis, I'm going to describe process of my professional practice in the company profiq s.r.o. In the introduction I'm focusing on my work deployment, assigned tasks and brief description of the company. Further I will describe the solution of my assigned tasks. During my work, I've got in touch with a lot of new technologies. Among them is streaming platform Wowza and platform designed for security of personal information of children in USA. The main goal was development of mobile applications for both of these platforms together with writing articles in English describing process of development. In thesis, I'm describing individual problems that appeared during the development and also a way of their solution. At the end of thesis I will describe knowledge I've gained and attained during my studies and which were useful during writing this thesis. I will finish this thesis by evaluation of professional practice.en
dc.format.extent1522249 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOdborná praxecs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectTestovánícs
dc.subjectZajištění kvalitycs
dc.subjectSDKcs
dc.subjectGoogle Firebasecs
dc.subjectWowzacs
dc.subjectDynepiccs
dc.subjectGITcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectBashcs
dc.subjectPenetrační testovánícs
dc.subjectAPIcs
dc.subjectKontinuální integracecs
dc.subjectDockercs
dc.subjectProfessional practiceen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectJavaen
dc.subjectTestingen
dc.subjectQuality Assuranceen
dc.subjectSDKen
dc.subjectGoogle Firebaseen
dc.subjectWowzaen
dc.subjectDynepicen
dc.subjectGITen
dc.subjectPythonen
dc.subjectBashen
dc.subjectPenetration testingen
dc.subjectAPIen
dc.subjectContinuous integrationen
dc.subjectDockeren
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2019-05-28
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantVečeřa, Petr
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisMAT0354_FEI_B2647_2612R025_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record