Show simple item record

dc.contributor.advisorPupíková, Jana
dc.contributor.authorDvořák, Petr
dc.date.accessioned2019-06-26T04:27:51Z
dc.date.available2019-06-26T04:27:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/135978
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá fyzickou bezpečností na základní škole se zaměřením na režimovou ochranu. Popisuje stávající systém fyzické ochrany a navrhuje inovativní změny, které by mohly tento stav vylepšit. Další součástí je zhodnocení kritických míst na základě analýzy zranitelnosti a zkušeností s trestnou činností přímo spojenou se základní školou.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with physical security at primary school with a focus on régime protection. Describes the existing physical protection system and suggests innovative changes that could improve this state. Another part of thesis is the assessment of critical points based on the analysis of risks and experiences of crime directly connected with primary school.en
dc.format.extent4418916 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická bezpečnostcs
dc.subjectpoplachové zabezpečovací a tísňové systémycs
dc.subjectmechanické zábranné systémycs
dc.subjectrežimová ochranacs
dc.subjecttechnická ochranacs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectphysical securityen
dc.subjectintrusion and hold-up alarm systemen
dc.subjectmechanical security barrier systemsen
dc.subjectregime protectionen
dc.subjecttechnical protectionen
dc.subjectprimary schoolen
dc.titlePosouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy A. Hrdličkycs
dc.title.alternativePhysical security risk assessment of the elementary school A. Hrdličkyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHadáček, Libor
dc.date.accepted2019-06-04
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisDVO0139_FBI_N3908_3908T005_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record