Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věra
dc.contributor.authorKovářová, Petra
dc.date.accessioned2019-06-26T04:27:20Z
dc.date.available2019-06-26T04:27:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/135931
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá fyzickou bezpečností základní školy. Práce je především zaměřena na bezpečný vstup do objektu. Jelikož zajištění bezpečného vstupu je klíčovým prvkem bezpečnosti. V teoretické části je shrnuta prevence kriminality a možná bezpečnostní řešení spojená s ochranou školy. Hlavní část práce tvoří popis stávajícího stavu zabezpečení základní školy a jeho zhodnocení. Posouzení rizik je provedeno podle normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Na nejzávažnější rizika jsou navržena taková opatření, která splňují požadavky normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with physical security of the elementary school. The thesis is primarily focused on safe entrance to the building. Safe entry is a key element of security. The theoretical part deals with the prevention of crime and possible security solutions associated with the protective school. The main part of the thesis deals with the description about the current state of security of the elementary school and its evaluation. A risk assessment is carried out according to ČSN 73 4400 Crime Prevention – security management in planning, implementing and using schools and educational institutions. On the most serious risks are proposed measures, which meet the requirements of the ČSN 73 4400 Crime Prevention – security management in planning, implementing and using schools and educational institutions.en
dc.format.extent9068549 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectprevence kriminalitycs
dc.subjectochrana objektucs
dc.subjectbezpečná školacs
dc.subjectbezpečný vstupcs
dc.subjectnorma ČSN 73 4400cs
dc.subjectposouzení rizikcs
dc.subjectCrime Preventionen
dc.subjectobject protectionen
dc.subjectsafe schoolen
dc.subjectsafe entryen
dc.subjectstandard ČSN 73 4400en
dc.subjectrisk assessmenten
dc.titlePosouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy J. Šoupalacs
dc.title.alternativeAppreciation safety risks physical safeness primary school J. Šoupalaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHadáček, Libor
dc.date.accepted2019-06-03
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisKOV0180_FBI_N3908_3908T005_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record