Show simple item record

dc.contributor.advisorKissiková, Lenka
dc.contributor.authorAnděl, Jakub
dc.date.accessioned2019-06-26T04:27:09Z
dc.date.available2019-06-26T04:27:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/135905
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit rizika při provozování a užívání In – Line drah ve vybraném sportovním areálu. Objasnit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví uživatelů i ostatních osob, zdržujících se v blízkosti drah a navrhnout bezpečná pravidla pro jejich provoz a užívání.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to find out, analyze and evaluate the risks in the operation and use of In - Line tracks in the chosen sports complex. Explain the safety and health requirements for users and other people staying near the runways and suggest the safe rules for their operation, use.en
dc.format.extent4950481 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdravícs
dc.subjectIn-line dráhacs
dc.subjectsportovní areálcs
dc.subjectidentifikace nebezpečícs
dc.subjecthodnocení rizikacs
dc.subjectpřijetí opatřenícs
dc.subjectsafety and health protectionen
dc.subjectin-line tracken
dc.subjectsports areaen
dc.subjectdanger identificationen
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectaction takingen
dc.titleNávrh bezpečných pravidel pro provoz a užívání In-Line drah ve vybraném sportovním areálucs
dc.title.alternativeDraft safety rules for the operation and use of In-Line runways in a selected sport complexen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKociánová, Václava
dc.date.accepted2019-06-03
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnosti práce a procesůcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisAND125_FBI_N3908_3908T002_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record