Show simple item record

dc.contributor.authorKováčik, Michal
dc.date.accessioned2019-03-04T09:03:30Z
dc.date.available2019-03-04T09:03:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2018, roč. 64, č. 2, s. 27-33 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/134102
dc.description.abstractThis work is focused on a procedure to treat the boundary movement associated to fluid-structure interaction. In the beginning, the theory of the procedure is described. The procedure described here is an alternative to the deformation of the Eulerian mesh bounded by the solid phase. This alternative procedure is then applied to a specific one-dimensional problem, where results are visualized and discussed. Alas, the cons and pros of the method are considered as well as alternatives to improve the method.cs
dc.language.isoNeuvedenocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.22223/tr.2018-2/2047cs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfluid-structure interactioncs
dc.subjectEulerian meshcs
dc.subjectboundary movementcs
dc.subjectfinite volume methodcs
dc.subjectEuler equationscs
dc.titleBoundary movement in static eulerian meshcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enTato práce se zabývá postupy pro chování hranice při interakci tekutých a pevných těles. Nejprve je popsáno teoretické zázemí. Dále je popsána metoda jako alternative deformace eulerovské sítě ohraničené pevným tělesem. Tato problematika je pak osvětlena na jednoduché jednorozměrné úloze s přednesením výsledků a diskuzí. Nakonec jsou vyhodnoceny výhody i nevýhody včetně návrhů pro zlepšení metody.cs
dc.identifier.doi10.22223/tr.2018-2/2047
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record