Show simple item record

dc.contributor.authorWróblewski, Łukasz
dc.contributor.authorDacko-Pikiewicz, Zdzisława
dc.contributor.authorKašík, Josef
dc.contributor.authorChytilová, Lucie
dc.date.accessioned2019-02-26T09:19:26Z
dc.date.available2019-02-26T09:19:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPolish Journal of Management Studies. 2018, vol. 18, issue 2, p. 402-415.cs
dc.identifier.issn2081-7452
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/134083
dc.description.abstractThe concept of relationship on cross-border cooperation in sphere of culture has been recognised as very important in global strategic documents of European Union for more than a two decades. It is also increasingly reflected in the cultural polices of particular states, and-very importantly-cultural managers who are responsible for shaping the cultural offer in Euroregions are becoming more interested in this concept. Despite the increasing attention being paid to this topic among both practitioners and theoreticians of management, in none of these documents or other works can we find content that is directly related to the Polish-Czech cross-border cultural services market. This gap was the direct impulse for taking up research in this field. Based on in-depth interviews carried out with fifty experts from the Polish and Czech side of the Euroregion Beskidy, the possibilities of adapting the concept of relationship marketing in cultural organizations operating on the Polish-Czech cross-border market for cultural services were recognized The conducted research shows that Polish and Czech managers of cultural institutions differ in terms of the key instruments of the marketing mix. In their opinion they should have a primary application at the stage of strengthening ties, connecting cultural organization with Polish and Czech recipients of the cultural offer. According to Polish experts, the key instrument for building relationships (strengthening ties) is marketing communication, whereas in the opinion of Czech respondents these will be activities related to shaping the product.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherCzestochowa University of Technology, Faculty of Managementcs
dc.relation.ispartofseriesPolish Journal of Management Studiescs
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17512/pjms.2018.18.2.32cs
dc.rightsThe journal offers access to the contents within the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY 4.0).cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectrelationship marketing
dc.subjectcultural organizations
dc.subjectclients
dc.subjectcross-border market
dc.subjectEuroregion Beskidy
dc.titleBuilding the relationship between the culture organization and clients in the cross-border marketcs
dc.title.alternativeBudowanie związku między organizacjami kulturalnymi a klientami na rynku transgranicznymcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enKoncepcja relacji w zakresie współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury została uznana za bardzo ważną w globalnych dokumentach strategicznych Unii Europejskiej od ponad dwóch dekad. Coraz częściej znajduje to odzwierciedlenie w polityce kulturalnej poszczególnych państw i - co bardzo ważne - menedżerowie kultury odpowiedzialni za kształtowanie oferty kulturalnej w euroregionach są coraz bardziej zainteresowani tą koncepcją. Pomimo coraz większej uwagi poświęcanej temu zagadnieniu zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków zarządzania, w żadnym z tych dokumentów i innych prac nie znajdziemy treści bezpośrednio związanych z transgranicznym polsko-czeskim rynkiem usług kulturalnych. Luka ta była bezpośrednim impulsem do podjęcia badań w tej dziedzinie. W oparciu o pogłębione wywiady przeprowadzone z 50 ekspertami z polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy, możliwości adaptacji koncepcji marketingu relacji w działających organizacjach kulturalnych na polsko-czeskim transgranicznym rynku usług kulturalnych zostały uznane. Przeprowadzone badania pokazują, że polscy i czescy menedżerowie instytucji kultury różnią się pod względem kluczowych instrumentów marketingu mix. Ich zdaniem powinny one mieć podstawowe zastosowanie na etapie wzmacniania więzi, łącząc organizację kulturalną z polskimi i czeskimi odbiorcami oferty kulturalnej. Według polskich ekspertów kluczowym narzędziem budowania relacji (wzmacniania więzi) jest komunikacja marketingowa, natomiast zdaniem czeskich respondentów będą to działania związane z kształtowaniem produktu.cs
dc.identifier.doi10.17512/pjms.2018.18.2.32
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.volume18cs
dc.description.issue2cs
dc.description.lastpage415cs
dc.description.firstpage402cs
dc.identifier.wos000457451500032


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

The journal offers access to the contents within the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY 4.0).
Except where otherwise noted, this item's license is described as The journal offers access to the contents within the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY 4.0).