Show simple item record

dc.contributor.authorGašincová, Silvia
dc.contributor.authorGašinec, Juraj
dc.contributor.authorHudecová, Ľubica
dc.contributor.authorČernota, Pavel
dc.contributor.authorStaňková, Hana
dc.date.accessioned2019-01-16T14:21:04Z
dc.date.available2019-01-16T14:21:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Society. 2018, issue 2, p. 191-200.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/133564
dc.descriptionDOI nefunkční (18.1.2019)
dc.description.abstractContents of the present paper is to analyze the useful of maps of the cadastre in terms of accuracy recorded in cadastral documentation and elaborates on the territory of the Slovak Republic and specifically selected cadastral area analyzes and quantifies the geodetic village known, but the general public is not quite obvious causes of changes in plot areas related to climate projection imaging planes to land cadastral maps made in different map projections. The aim of this paper is the changes in the Slovak Republic to quantify, describe a clear mathematical dependence and point out that this issue can not be accessed across the board.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Societycs
dc.relation.urihttp://doi.org/10.29227/IM-2018-02-24cs
dc.subjectcadastre of real estatescs
dc.subjectcadastral documentationcs
dc.subjectcadastral mapcs
dc.subjectstereographic projectioncs
dc.subjectKrovak's projectioncs
dc.titleAnalysis of the usability of the maps from the former cadastre of lands in terms of parcels area registered in the cadastral documentationcs
dc.title.alternativeAnaliza możliwości wyorzystania danych ze starych map katastrálních w celu uaktualninia danych w katastrze
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enW artykule przedstawiono wyniki analizy przydatności map katastralnych pod względem dokładności zapisów w dokumentacji katastralnej opracowanej na terenie Republiki Słowackiej oraz wyniki specjalnie dobranych analiz obszarów katastralnych i kwantyfikacji obszarów geodezyjnych. Dla ludności nie są dość oczywiste przyczyny zmian w obszarach działek wynikające z wykorzystania obrazów lotniczych do projekcji map katastralnych wykonanych w różnych rzutach. Celem artykułu jest określenie ilościowe zmian w katastrze w Republice Słowackiej, opisanie wyraźnej zależności matematycznej.
dc.identifier.doi10.29227/IM-2018-02-24
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue2cs
dc.description.lastpage200cs
dc.description.firstpage191cs
dc.identifier.wos000452520500024


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record