Now showing items 1-1 of 1

  • Stochastic Methods in Risk Analysis 

    Osadská, Vladimíra (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostní inženýrství. 2017, roč. 12, č. 1, s. 61-67)