Now showing items 1-1 of 1

  • New Czech & Certified Methodology „Tools of Resilience“ 

    Novotný, Petr; Dobeš, Pavel; Danihelka, Pavel; Baudišová, Barbora; Nešporová, Veronika; Thorstensen, Erik; Toseroni, Fulvio (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostní inženýrství. 2017, roč. 12, č. 2, s. 1-10)