Show simple item record

dc.contributor.authorVasilko, Karol
dc.contributor.authorPilc, Jozef
dc.contributor.authorStančeková, Dana
dc.contributor.authorČep, Robert
dc.date.accessioned2018-10-15T07:54:26Z
dc.date.available2018-10-15T07:54:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2016, roč. 62, č. 2, s. 77-88 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132739
dc.description.abstractIn publications concerning unconventional schemes can be seen working draft of different designs of rotation turning tools and tools with linear cutting edge. Sporadically, this tools has appeared in the specialized publications. So far its operational characteristics, mainly its considerable influence on machined surface quality, exceptional durability and possibility to be used to turn hard machinable and other materials. Some of its priorities are verified in this paper.cs
dc.format.extent639565 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.22223/tr.2016-2/2021cs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrotation turning toolscs
dc.subjectqualitycs
dc.subjectdurabilitycs
dc.subjecthard machinable materialscs
dc.titleDevelopment and applications of a free cutting by nonconventional toolscs
dc.title.alternativeVývoj a aplikácia voľného obrábania nekonvenčnými nástrojmics
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enV publikáciách, ktoré sa týkajú nekonvenčných schém obrábania možno vidieť návrh rôznych konštrukcií rotujúcich sústružníckych nožov a nožov s lineárnou reznou hranou. Tieto nástroje sa sporadicky objavujú v odborných publikáciách. Doteraz nie sú docenené ich prevádzkové charakteristiky, najmä významný vplyv na kvalitu obrobenej plochy, ich mimoriadnu trvanlivosť a možnosť aplikácie na obrábanie ťažkoobrábateľných a iných materiálov. V tomto príspevku sa pokúsime niektoré z ich priorít verifikovať.cs
dc.identifier.doi10.22223/tr.2016-2/2021
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record