Show simple item record

dc.contributor.authorOchodek, Vladislav
dc.contributor.authorRusz, Stanislav
dc.date.accessioned2018-10-15T07:29:27Z
dc.date.available2018-10-15T07:29:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2016, roč. 62, č. 2, s. 43-48 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132736
dc.description.abstractOne of the trends in development of new metal materials, respectively the increase of their mechanical properties, is the use of cyclical plastic deformation. Evaluation of resulting properties of given materials conducted only at the end of the process does not, however, enable to phase individual steps of the cyclical process in order to optimize technological parameters. A very suitable approach to describe the behaviour of materials during repeated plastic deformation seems to consist in a non-destructive analysis of residual stresses. The paper describes the method of analysis of residual stress based on the Barkhausen noise which is applied in the process of increasing mechanical properties of steel plates using the DRECE (Dual Rolling Equal Channel Extrusion) method [1-2].cs
dc.format.extent594211 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.22223/tr.2016-2/2018cs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectresidual stresscs
dc.subjectBarkhausen noisecs
dc.subjectsevere plastic deformationcs
dc.subjectDRECEcs
dc.subjectsteelcs
dc.titleResidual stresses analysis methodology during cyclic plastic deformation carbon steelcs
dc.title.alternativeMetodika analýzy zbytkových napětí v průběhu cyklické plastické deformace uhlíkové ocelics
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enJedním z trendů vývoje nových kovových materiálů resp. zvyšování jejich mechanických vlastností je použití cyklické plastické deformace. Hodnocení výsledných vlastností daných materiálu pouze na konci procesu neumožňuje však rozfázovat jednotlivé kroky cyklického procesu za účelem optimalizace technologických parametrů. Jako velice vhodné pro popis chování materiálů v průběhu opakované plastická deformace se jeví nedestruktivní analýza zbytkových napětí. Příspěvek popisuje metodiku analýzy zbytkových napětí založenou na Barkhausenově šumu aplikovanou při zvyšování mechanických vlastnosti ocelových pásů metodou DRECE (Dual Rolling Equal Channel Extrusion) [1-2].cs
dc.identifier.doi10.22223/tr.2016-2/2018
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record