Show simple item record

dc.contributor.authorŠenovský, Pavel
dc.contributor.authorBernatík, Aleš
dc.contributor.authorŠenovský, Michail
dc.date.accessioned2018-10-04T07:54:34Z
dc.date.available2018-10-04T07:54:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSpektrum. 2011, roč. 11, č. 2, s. 52-54 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132465
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá možnostmi využití informačních technologií jako podpůrných prostředků pro zefektivnění procesu evakuace obyvatel z ohrožených oblastí. Hlavní posun od současného stavu musí být učiněn především v oblasti integrace dat z různých zdrojů. Jde především o mapové podklady, modely rozlivů a evakuační model, kombinované s demografi ckými údaji a stavem silniční sítě použité pro evakuaci. Nový systém by měl být využíván především na operačních střediscích a krizových štábech během povodní.cs
dc.format.extent2422757 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectpovodeňcs
dc.subjectevakuacecs
dc.subjectFLOREON+cs
dc.subjectSFVIcs
dc.subjectelektronické sirénycs
dc.subjectochrana obyvatelstvacs
dc.subjectfloodcs
dc.subjectevacuationcs
dc.subjectelectronic sirenscs
dc.subjectprotection of populationcs
dc.titlePodpora efektivní evakuace s použitím prostředků ITcs
dc.title.alternativeEffective Evacuation Support Using IT Toolscs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThe contribution deals with the possibilities of using information technologies as supporting tools to make the process of evacuation of populations from endangered areas more effective. The major shift from the present state should be done above all in the area of integration of data from various sources. It is especially a case of map data, river flooding models and evacuation model, combined with demographic data and condition of a road network used for evacuation. A new system should be used mainly in operations centres and crisis headquarters in the course of floods.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record