Show simple item record

dc.contributor.authorMíka, Vladimír Tomáš
dc.date.accessioned2018-10-03T07:12:29Z
dc.date.available2018-10-03T07:12:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSpektrum. 2011, roč. 11, č. 1, s. 36-40 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132388
dc.description.abstractProstredie predstavuje podmienky existencie, ale je i zdrojom rizík a kríz. Článok vymedzuje faktory prostredia ovplyvňujúce vývoj krízového manažmentu. Krízový manažment ako teória a ako praktická činnosť reaguje na problémy bezpečnosti, podmienok života ľudí a fungovania sociálnych systémov. V článku je zdôraznený možný vplyv súčasných zmien v prostredí na bezpečnostnú situáciu, na ohrozenie životného prostredia a ďalších hodnôt. Na základe toho sú vymedzené vybrané kľúčové problémy teórie a praxe krízového manažmentu.cs
dc.format.extent3734618 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoskcs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectprostrediecs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectbezpečnosťcs
dc.subjectkrízacs
dc.subjectkrízový manažmentcs
dc.subjectenvironmentcs
dc.subjectriskcs
dc.subjectsecuritycs
dc.subjectcrisiscs
dc.subjectcrisis managementcs
dc.titleZmeny v prostredí a nové výzvy krízového manažmentucs
dc.title.alternativeEnvironmental Changes and new Challenges for Crisis Managementcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enExternal and internal environment is condition for livelihood, but this is source of risk and crisis too. In this paper there are specifying factors of environment which determinate development of crisis management. Crisis management as a theory and as practice deals with such problems as assurance, jeopardy, life-condition and functions of social systems. There are characterized recent changes in environment from the point of view of possible effect in relation to security situation, life environment and other valors. Acting to these facts crucial problems of theory and practice crises management are determinate.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record