Show simple item record

dc.contributor.authorZimek, Ondřej
dc.date.accessioned2018-09-27T06:28:16Z
dc.date.available2018-09-27T06:28:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSpektrum. 2018, roč. 18, č. 1, s. 32-34 : il.cs
dc.identifier.issn1804-1639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132246
dc.description.abstractBezpečnost a ochrana zdraví při práci je oborem, který je pod záštitou legislativních dokumentů, které se poměrně často aktualizují a proto je nutné neustále sledovat jejich vývoj. Povinnost školení zaměstnanců - řidičů v rámci BOZP v ČR je legislativě rozděleno na určité skupiny řidičů, pro které se tato povinnost vztahuje a pro které ne. Cílem následujícího příspěvku je srozumitelné vysvětlení rozdílu mezi oběma skupinami zaměstnanců (řidičů). Dále článek pojednává o statistických údajích dopravních nehod (hlavně těch nejzávažnějších) tak i o statistických údajích o smrtelných pracovních úrazech, které se staly v důsledku dopravních nehody. Díky porovnání těchto údajů vzniká relevantní údaj pro výpočet analýzy rizik na pracovišti v rámci BOZP pro zaměstnance, nebo odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (OZO).cs
dc.format.extent408659 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.relation.urihttps://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/.content/sys-cs/resource/pdf/veda-a-vyzkum/spektrum/Spektrum_2018_1.pdfcs
dc.subjectBOZPcs
dc.subjectdopravní nehodacs
dc.subjectsmrtelný pracovní úrazcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectOSHcs
dc.subjecttraffic accidentcs
dc.subjectfatal work injurycs
dc.subjectrisk analysiscs
dc.titlePovinnost školení řidičů v rámci BOZP v ČRcs
dc.title.alternativeObligation to Train Drivers in the Field of OSH in the Czech Republiccs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enOccupational health and safety is a discipline under the auspices of legislative documents which are relatively frequently updated and therefore it is necessary to constantly monitor their development. The obligation to train OSH employees - drivers in the Czech Republic is divided into legislation for certain groups of drivers for whom this obligation applies and for which it is not. The aim of the article is to provide understandable explanation of the difference between two groups of employees (drivers). Furthermore, the article deals with statistical data on traffic accidents (especially the most serious) and statistics on fatal accidents resulting from a traffi c accident. comparison of these data gives rise to relevant data for the calculation of occupational health and safety risk analysis for employees or risk-competent persons.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record