Show simple item record

dc.contributor.authorKučera, Petr
dc.contributor.authorKopecká, Lenka
dc.contributor.authorMaléřová, Lenka
dc.date.accessioned2018-09-24T11:40:36Z
dc.date.available2018-09-24T11:40:36Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSpektrum. 2009, roč. 9, č. 1, s. 74-77 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132105
dc.description.abstractPři vzniku mimořádné události mohou být osoby v silničním nebo železničním tunelu vystaveny případnému nebezpečí. Z tohoto důvodu se při projektování těchto podzemních staveb kromě technologických a bezpečnostních zařízení, které zajišťují plynulý a bezpečný provoz tunelu, bere také v potaz zajištění osob nacházejících se v tunelu a jejich následnou evakuací z ohrožených prostorů tunelu. Článek poukazuje na možné příčiny nehod v silničních a železničních tunelech a charakterizuje provedení zabezpečení těchto svateb při možném vzniku mimořádné události, zvláště v případě vzniku požáru. Součástí článku jsou i uvedená vhodná doporučení o způsobu chování osob v tunelovém prostoru.cs
dc.format.extent3329336 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjecttunelcs
dc.subjectochrana osobcs
dc.subjectpříčiny nehodcs
dc.subjecttechnická opatřenícs
dc.subjectevakuacecs
dc.titleBezpečnost osob v případě vzniku mimořádné události v tunelových stavbáchcs
dc.title.alternativeSafety of Persons in Case of Extraordinary Event in Tunnelscs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enIn case of extraordinary event, persons in road or railway tunnels may be exposed to possible hazards. For this reason, the protection of persons present in a tunnel and the subsequent evacuation of them from endangered spaces of the tunnel are taken into account in the design of these underground structures in addition to technological and safety equipment that ensures the continuous and safe operation of the tunnel. The article shows possible causes of accidents in road and railway tunnels and characterises the implementation of protection of these structures in the case of occurrence of extraordinary event, especially in case of fi re. In the article, suitable recommendations concerning the forms of behaviour of persons in the tunnel space are presented as well.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record