Show simple item record

dc.contributor.authorHrdina, Pavel
dc.contributor.authorDanihelka, Pavel
dc.date.accessioned2018-09-21T09:59:35Z
dc.date.available2018-09-21T09:59:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSpektrum. 2008, roč. 8, č. 2, s. 37-40 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132057
dc.description.abstractČlánek se zabývá možnostmi využití dálkového průzkumu Země pro zvýšení bezpečnosti vybraných prvků kritické infrastruktury (energetika a doprava). Dálkový průzkum Země může napomáhat při detekci potenciálních hrozeb, podpoře preventivních opatření, podpoře operativních zásahů a krizového managementu či inventarizace stavu komunikací. Článek obecně popisuje možnosti dálkového průzkumu Země v těchto oblastech včetně několika praktických ukázek.cs
dc.format.extent3155403 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectdálkový průzkum Zeměcs
dc.subjectkritická infrastrukturacs
dc.subjectochranacs
dc.subjectprevencecs
dc.titleDálkový průzkum Země a jeho možnosti využití v oblasti bezpečnosti kritické infrastrukturycs
dc.title.alternativeRemote Sensing and Range of Its Use in the Area of Critical Infrastructure Securitycs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThe article deals with the range of remote sensing use to increase the security of chosen elements of critical infrastructure (energy industry and transport). Remote sensing can help in the detection of potential threats, the provision of support to preventive measures, support to operative actions and crisis management and road condition inventory. The article describes generally capabilities of remote sensing in these areas, including several practical examples.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record