Show simple item record

dc.contributor.authorČape, Josef
dc.date.accessioned2018-09-21T09:35:36Z
dc.date.available2018-09-21T09:35:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSpektrum. 2008, roč. 8, č. 2, s. 25-27 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132054
dc.description.abstractProvádět hasební práce na zařízení, které je napojeno do rozvodné elektrické sítě je záležitost velmi složitá a komplikovaná. Jsou sice hasiva, která je možno použít pro tyto případy (různé druhy práškových a plynných hasiv) avšak v případě, že bude zásah proveden v krátké době od vzniku, kdy se požár ještě nestačil rozšířit. Článek poukazuje na tuto problematiku, a to jak z pohledu praxe, tak z pohledu legislativy.cs
dc.format.extent2463848 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.titleHašení elektrických zařízení pod napětím v jaderné elektrárně Dukovanycs
dc.title.alternativeExtinguishing Fires Involving Live Electrical Equipment in the Nuclear Power Plant Dukovanycs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enIt is very diffi cult and complicated to conduct extinguishing operations in the case of equipment connected to the distribution network. Extinguishing agents exist that can be used for these purposes (various kinds of powder and gas extinguishing agents), but only in case of conducting an intervention shortly after fire origin, when the fi re has not spread yet. The article shows these problems from the practical as well as legislative point of view.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record