Show simple item record

dc.contributor.authorChodorowski, Jarosław
dc.contributor.authorBabeł, Krzysztof
dc.contributor.authorSalamonowicz, Zdzisław
dc.date.accessioned2018-09-21T09:21:31Z
dc.date.available2018-09-21T09:21:31Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSpektrum. 2008, roč. 8, č. 2, s. 20-23 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132052
dc.description.abstractIn estimation of the kinetic parameters in thermal decomposition of wood, the kinetics models are the fi rst essential stage in selecting and describing the conditions of wood decomposition in specifi c thermal expositions. The methods of estimating kinetic parameters, described in available literature, based on degradation models are considerably differentiated, both in basic model assumptions and in methods of their calculations.cs
dc.format.extent2713700 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.titleInvestigation of kinetic parameters of thermal decomposition of chosen kinds of woodcs
dc.title.alternativeVýzkum kinetických parametrů tepelného rozkladu vybraných druhů dřevacs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enPři odhadu kinetických parametrů tepelného rozkladu dřeva jsou kinetické modely prvním základním stupněm ve výběru a popisu podmínek rozložení dřeva ve specifi ckých teplotních expozicích. Metody odhadů kinetických parametrů založených na degradaci modelů, popsané v dostupné literatuře, jsou značně diferencované, a to v základních modelových předpokladech i v metodách výpočtucs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record