Show simple item record

dc.contributor.authorTureková, Ivana
dc.contributor.authorBalog, Karol
dc.date.accessioned2018-09-21T09:04:33Z
dc.date.available2018-09-21T09:04:33Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSpektrum. 2008, roč. 8, č. 2, s. 10-12 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132049
dc.description.abstractExistencia reálneho nebezpečenstva výbuchov a požiarov pri práškových materiáloch si vyžaduje dôsledné poznanie fyzikálno-chemických a požiarno-technických vlastností. Veľmi prachu, ktorý za určitých okolností môže vytvoriť výbušnú zmes (prach – vzduch) alebo šíriť požiar. Požiarno-technické vlastnosti prachov slúžia na kvalitatívne porovnávanie horľavosti a výbušnosti, na navrhovanie preventívnych opatrení a tiež na prognózovanie následkov požiarov a výbuchov. Stanovenie uvedených charakteristík výpočtom zatiaľ nie je možné, a preto najspoľahlivejšie výsledky sa stanovujú experimentálne .cs
dc.format.extent1972417 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoskcs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectpotravinárske prachycs
dc.subjectteplota vznieteniacs
dc.subjectteplota vzplanutiacs
dc.subjectrýchlosť šírenia plameňacs
dc.titleStanovenie požiarno-technických vlastností potravinárskych prachovcs
dc.title.alternativeDetermination of Fire and Technical Properties of Food Dustscs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThe existence of real explosion and fi re hazards to dust materials requires the consistent understanding of physical-chemical and fi re-technical properties. What is usually considerably underestimated is a hazard due to the settled dust, which may,under certain conditions, form an explosive mixture (dust – air) or may spread a fi re. Fire-technical properties of dusts are used for the qualitative comparison of fl ammability and explosiveness, for the proposing of preventive measures and also the prediction of fi re and explosion consequences. As yet the determination of the stated characteristics by calculation is not possible and thus the most reliable results are determined by experiment.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record