Show simple item record

dc.contributor.authorNagyová, Marta
dc.contributor.authorTomašková, Marianna
dc.date.accessioned2018-09-06T09:07:31Z
dc.date.available2018-09-06T09:07:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSpektrum. 2017, roč. 17, č. 1, s. 15-17 : il.cs
dc.identifier.issn1804-1639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/131600
dc.description.abstractPríspevok sa zaoberá tematikou bezpečnosti pri používaní požiarnych výťahov, konkrétne svojimi požiadavkami na ich označenie a prevádzkovanie. Nato, aby sa tieto výťahy mohli zaviesť do budovy musia spĺňať stavebné, konštrukčné a iné požiadavky, keďže zlyhanie pri ich nezastavení môže mať nepriaznivý vplyv na životy zachraňujúcich, ale aj okolitých ľudí. Súčasťou príspevku je analýza a posúdenie rizík v uzavretých priestoroch požiarnych výťahov pomocou grafu rizika.cs
dc.format.extent460099 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.relation.urihttps://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/.content/sys-cs/resource/pdf/veda-a-vyzkum/spektrum/Spektrum_2017_1.pdfcs
dc.subjectbezpečnosťcs
dc.subjecthasičské jednotkycs
dc.subjectpožiarny výťahcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectsafetycs
dc.subjectfire unitscs
dc.subjectfire elevatorcs
dc.subjectriskcs
dc.titlePožiadavky na bezpečnosť pri používaní požiarnych výťahovcs
dc.title.alternativeThe Requirements for Safety in Use of Fire Elevatorscs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThe paper deals with the theme of safety in the use of fi re elevators, specifi c requirements for the labelilng and operation. In order the bring these elevators into the building, buildings must meet construction, design and other requirements, as failure to do so may have an adverse effect to rescue, but also the surrounding people. Part of the contribution is to analyze and assess the risks in the closed premises of fi re elevators using the risk chart.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record