Show simple item record

dc.contributor.advisorVrba, Vladimír
dc.contributor.authorDavid, Petr
dc.date.accessioned2018-06-26T08:14:36Z
dc.date.available2018-06-26T08:14:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129687
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyhodnocením vhodné geometrie hladící VBD při rovinném frézování. V první části je popsán stručný úvod do dané problematiky, rozbor parametrů drsnosti obrobeného povrchu, měření drsnosti povrchu, rozbor a výroba hladící VBD pro rovinné frézování. V hlavní části diplomové práce, je provedeno seznámení s vyrobenými prototypy hladících VBD, společně s popisem standartního frézovacího nástroje řady Penta HD a úvodní část experimentálních zkoušek testovaných VBD. V závěrečné části samotné práce, jsou vypracovány a popsány funkční zkoušky prototypových hladících destiček se zaměřením na drsnost obrobené plochy a trvanlivost nástroje. V závěru se nachází provedení a vyhodnocení funkčních a trvanlivostních zkoušek s následným ekonomickým shrnutím vyrobených prototypů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deal with evaluation of suitable geometry of wiper insert for planar milling. The First part of diploma thesis describes introduction of given issues, parameters of surface roughness, measurement of surface roughness, analysis and production of wiper insert for planar milling. The main part of diploma thesis focuses on produced prototypes of wiper inserts with decsription of standard assortment of milling cutters Penta HD and introductory part of the experimental tests for wiper inserts. In the final part of diploma thesis are elaborated and described functional tests of prototypes of wiper inserts with focuses on surface roughness parametrs and durability of tools. At the end the diploma thesis belong to describe implementation and evaluation of functional and durability tests with follow-up economic summaries of produced prototypes.en
dc.format.extent7265255 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDormer Prametcs
dc.subjectdrsnostcs
dc.subjecttrvanlivostcs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjecthladící destičkacs
dc.subjectDormer Prameten
dc.subjectsurface roughnessen
dc.subjectdurabilityen
dc.subjectmillingen
dc.subjectwiper inserten
dc.titleHodnocení geometrie hladící VBD při rovinném frézovánícs
dc.title.alternativeEvaluation of Inserts for Turning Polishing Geometry for Planar Millingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBinder, Martin
dc.date.accepted2018-06-11
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisDAV0047_FS_N2301_2303T002_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record