Show simple item record

dc.contributor.advisorNečas, Jan
dc.contributor.authorKuča, Marek
dc.date.accessioned2018-06-26T08:13:56Z
dc.date.available2018-06-26T08:13:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129557
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh zařízení pro odběr vzorku portlandského cementu. Jedná se o náhradu manuálního odběru, která má za úkol usnadnit a zkvalitnit proces odběru vzorku. Konkrétní parametry byly zadány prostřednictvím firmy DSD - Dostál a.s., Dřevohostice. Rešeršní část obsahuje úvod do problematiky vzorkování, gravitační dopravy vlastní tíhou a popis vzorkovaného materiálu. V rešeršní části jsou také shrnuty mechanické vzorkovače využívané pro vzorkování sypkých hmot. Výpočtová část je zaměřena na návrh optimálních pohonů pro vzorkovač. Dále byly provedeny výpočty šnekového podavače včetně pevnostních kontrol. Součástí přílohy je výkresová dokumentace obsahující sestavný výkres vzorkovače, sestavný výkres šnekového podavače a výrobní výkres šnekovnice a domku spojky.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the engineering design of portland cement sampling device. It is intended a substitute manual sampling that has to make the process easier and should improve the sample taking process quality. Specific parameters were specified by the company DSD - Dostál a.s., Dřevohostice. The research part includes introduction of the issues of the sampling, gravity transport by its own weight and description of the sampling material. The research part also includes a summary of mechanical samplers using for bulk material. The calculation part is focused on suggesting ideal drives for the sampler. Furthermore, the screw conveyor calculation including strength calculation were done. The appendix of this bachelor thesis includes the sampler and the screw conveyor assembly drawings, the screw shaft and the housing of clutch workshop drawings.en
dc.format.extent5238637 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvzorkovací zařízenícs
dc.subjectodběr vzorkucs
dc.subjectsypký materiálcs
dc.subjectportlandský cementcs
dc.subjectgravitační dopravacs
dc.subjectskluzcs
dc.subjectsampling deviceen
dc.subjectbulk materialen
dc.subjectsample takingen
dc.subjectportland cementen
dc.subjectgravity transporten
dc.subjectchuteen
dc.titleZařízení pro reprezentativní mechanický odběr vzorků sypkého materiálucs
dc.title.alternativeDevice for Representative Mechanical Sampling of Powder Materialen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMacháček, Martin
dc.date.accepted2018-06-13
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní stroje a manipulace s materiálemcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisKUC0249_FS_B2341_2302R003_2018
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.date.embargoend2021-05-01cs
dc.description.embargoČásti bakalářské práce budou předmětem průmyslovo-právní ochrany. Odklad je požadován z důvodu nutné lhůty na uplatnění ochrany duševního vlastnictví na technické řešení navržené v kvalifikační práci.cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record