Show simple item record

dc.contributor.advisorHrubý, Jiří
dc.contributor.authorKurowski, Radim
dc.date.accessioned2018-06-26T08:13:50Z
dc.date.available2018-06-26T08:13:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129534
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou válcování uzavřených profilů. V úvodu se zaměřuje na samotné válcování uzavřených profilů a srovnání dostupné technologie výroby. V teoretické části jsou popsány jednotlivé způsoby válcování uzavřených profilů. V praktické části jsou zmíněny jednotlivé problémy, které vznikají v procesu válcování uzavřených profilů indukčním svařováním a pomocí analytické metody jsou vyřešeny.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with rolling of closed profiles. In the introduction, it focuses on the rolling of closed profiles themselves and the comparison of the available production technology. The theoretical part describes the individual ways of rolling closed profiles. In the practical part are mentioned the individual problems that arise in the process of rolling of closed profiles by inductive welding and are solved using analytical methods.en
dc.format.extent6398195 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVálcovánícs
dc.subjecttrubkacs
dc.subjectprofilcs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectsvarcs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectRollingen
dc.subjecttubeen
dc.subjectprofileen
dc.subjectweldingen
dc.subjectwelden
dc.subjectproductionen
dc.titleProblematika válcovaných uzavřených profilůcs
dc.title.alternativeProblems of Rolled Closed Profilesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeOchodek, Vladislav
dc.date.accepted2018-06-14
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisKUR0124_FS_B2341_2303R002_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record