Show simple item record

dc.contributor.advisorVykydal, David
dc.contributor.authorTaichmanová, Anna
dc.date.accessioned2018-06-26T08:09:14Z
dc.date.available2018-06-26T08:09:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128775
dc.description.abstractRizika neodmyslitelně patří do každodenního života všech lidí a samozřejmě i organizací. Zvažování rizik je nyní i součástí normy ČSN EN ISO 9001:2016 a celou normou se pojem riziko prolíná. V článku 0.3.3 (Zvažování rizik) této normy je řečeno, že řízení rizik je nezbytné pro kvalitní budování systému managementu kvality. Aby organizace vyhovovala této normě, musí plánovat a realizovat opatření pro řešení rizik a příležitostí. Rizika mohou mít negativní nebo pozitivní dopad. Pokud má riziko pozitivní dopad, může být pro organizaci příležitostí, ale nemusí tomu tak být vždy [1]. Výstupem této diplomové práce bude návrh postupu pro analýzu rizik, tak aby tento postup vyhovoval organizaci zabývající se leteckou údržbou. Pro tyto organizace se zvyšují požadavky jako je například zavádění SMS (Safety Management System – systém řízení bezpečnosti), kde je nedílnou součástí právě nalezení a řízení rizik, tak aby se předcházelo nebezpečí v letectví.cs
dc.description.abstractRisks are essential part of day-to-day life of all people and naturally also all organizations. Risk-based thinking is now also part of standard ČSN EN ISO 9001:2016, in which the term “risk” is oftentimes used. Article 0.3.3 (Risk-based thinking) therein says that risk management is necessary for high-quality formation of a quality management system. Organization must plan and implement measures to solve risks and opportunities to comply with this standard. Risks may have negative or positive impact. If a risk has a positive impact, it may be an opportunity for an organization, but this may not always be the case [1]. The output of this thesis is to invent a procedure for risk analysis tailored for an organization engaged in aircraft maintenance. Demands on this type of organizations are increased, for example via SMS implementation (Safety Management System), in which case the integral part is reaveling and managing risks to prevent risk in aviation.en
dc.format.extent17757882 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectmatice rizikcs
dc.subjectkatalog rizikcs
dc.subjectkarta rizikacs
dc.subjectrizikové číslocs
dc.subjectrisken
dc.subjectrisk matrixen
dc.subjectrisk catalogueen
dc.subjectrisk carden
dc.subjectrisk numberen
dc.titleŘízení rizik ve společnosti provádějící leteckou údržbucs
dc.title.alternativeRisk Management in Aircraft Maintenance Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeProcházka, Jiří
dc.date.accepted2018-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra managementu kvalitycs
dc.contributor.consultantTomašula, Michal
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement kvalitycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisPOM0025_FMMI_N3922_3902T062_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record