Show simple item record

dc.contributor.advisorBernatíková, Šárka
dc.contributor.authorTrombíková, Lenka
dc.date.accessioned2018-06-26T08:05:05Z
dc.date.available2018-06-26T08:05:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128270
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá měřením a vyhodnocením velikosti expozice strážníků městské policie aerosolům z výfukových plynů. Teoretická část je věnována základním informacím souvisejícím s problematikou zadání bakalářské práce. Tyto informace jsou získány pomocí dostupné literatury. Téma práce je úzce spojena s ovzduším, dýchací soustavou a činností městské policie. Praktická část je zaměřena na vlastní měření s použitím přístrojů na stanoveném místě (na přechodu a v parku), včetně popisu provedeného měření. Závěr práce se týká vyhodnocení měření a vzájemného porovnání výsledků naměřené expozice na sledovaných místech, v našem případě přechodu pro chodce a v parku.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with measurement and evaluation of the exposure of municipal police aerosols from the petrol fumes. The theoretic part is devoted to basic information relates with problematics bachelor thesis problems. This information is obtained with using available literature. It is the area of the air, the system respiratory and the activity of the municipal police. The practical part of bachelor´s thesis is polarization to the own measurements with using the instruments at a defined place (on crosswalk and in a park), including a description of the measuremented. The end of the bachelor´s thesis is evaluation and comparing of the results measured exposure, in this sense i tis crosswalk and in the park.en
dc.format.extent4266164 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstrážník, městská policie, přechod, aerosol, znečištění ovzduší, dýchací soustavacs
dc.subjectpatrolman, municipal police, transition, aerosols, air pollution, respiratory systemen
dc.titleExpozice strážníků inhalabilními aerosoly při dohledu nad bezpečnosti chodcůcs
dc.title.alternativeExposure of the city police to inhalable aerosols in the control of pedestrian safetyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSchreiberová, Lenka
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisTRO0049_FBI_B3908_3908R005_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record