Show simple item record

dc.contributor.advisorJánošíková, Ivana
dc.contributor.authorTyrlíková, Simona
dc.date.accessioned2018-06-26T08:02:37Z
dc.date.available2018-06-26T08:02:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127742
dc.description.abstractCílem této práce je zejména vyhodnocení situace na trhu práce v okrese Frýdek-Místek za období 2014-2016, vč. návrhu doporučení, která by mohla pomoci ke snížení nezaměstnanosti v tomto okrese. Vyhodnocení situace a návrhu doporučení předchází teoretická část zaměřená na definování základních pojmů souvisejících s trhem práce a nezaměstnaností, vymezení druhů nezaměstnanosti a údaje o nezaměstnanosti v ČR a jednotlivých krajích. V další části práce je popsán okres Frýdek-Místek a jeho specifika. V praktické části je provedena SWOT analýza okresu Frýdek-Místek a analýza trhu práce v tomto území z hlediska různých faktorů. Následně jsou zpracovány výsledky analýzy a navržena doporučení pro snížení nezaměstnanosti v tomto okrese.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is mainly to evaluate the situation on the labour market in the district of Frýdek-Místek for the period 2014-2016, incl. a draft of recommendations that could help reduce unemployment in this district. The evaluation of the situation and the draft of recommendations is preceded by the theoretical part focused on the definition of basic terms related to labour market and unemployment, definition of types of unemployment and data on unemployment in the Czech Republic and individual regions. The next part of the thesis describes the district of Frýdek-Místek and its specifics. In the practical part, the SWOT analysis of the Frýdek-Místek district and the analysis of the labour market in this territory have been made in terms of various factors. Subsequently, the results of the analysis are drawn up and recommendations for reducing unemployment in this district are proposed.en
dc.format.extent6937059 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.subjectzaměstnanýcs
dc.subjectnezaměstnanýcs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectFrýdek-Místekcs
dc.subjectúřad prácecs
dc.subjectuchazeč o zaměstnánícs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectosoba samostatně výdělečně činnács
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectemploymenten
dc.subjectemployeden
dc.subjectunemployeden
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectFrýdek-Místeken
dc.subjectemployment officeen
dc.subjectjob seekeren
dc.subjectemployeren
dc.subjectself-employed personen
dc.titleAnalýza trhu práce v okrese Frýdek-Místekcs
dc.title.alternativeAnalysis of Labour Market in Frýdek-Místek Regionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVaňková, Ivana
dc.date.accepted2018-06-05
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisTYR0019_EKF_B6202_6202R055_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record