Show simple item record

dc.contributor.advisorSolař, Jaroslav
dc.contributor.authorČerníková, Marcela
dc.date.accessioned2018-06-26T05:51:07Z
dc.date.available2018-06-26T05:51:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127388
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá vlivem akumulačních vlastností stavebních konstrukcí na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov v zimním období zejména při přerušovaném způsobu vytápění. Výzkum byl zaměřen na hodnocení místností umístěných v objektech s lehkým obvodovým pláštěm a měl ověřit, jaký vliv má přerušovaný způsob vytápění na pokles výsledné teploty v místnosti během otopné přestávky a tím také na potřebu tepla na vytápění. Experimentální výzkum byl proveden v zimních měsících na dvou konstrukčně shodných lehkých modulárních buňkách s možností úprav akumulačních vlastností jedné obvodové stěny. Teoretická analýza se zaměřila na analytické výpočtové metody pro řešení tepelné stability místností a energetické náročnosti budov. Výpočty byly provedeny pro několik variant materiálové skladby lehkého obvodového pláště a vnitřní akumulační stěny. Bylo vyhodnoceno, zda akumulační stěna v lehkých stavbách sníží potřebu tepla na vytápění při přerušovaném vytápění objektů nebo se naopak díky zátopové přirážce zvýší.cs
dc.description.abstractThe aim of the disertation thesis was to study the influence of construction’s accumulation properties on the interior thermal stability of buildings during winter, in particular when the heating is discontinuous. The research focused on the evaluation of objects with light perimeter wall constructions and the goal was to verify the influence of the discontinuous heating on the interior temperature in the room during the heating break and therefore on the heating demand. The experimental study was done during winter months on two identical modular constructions, one of them being equipped with an additional concrete wall. The theoretical analysis was based on analytical methods to determine the thermal stability of the rooms and energy efficiency of the buildings. The calculations were made for several variants of materials that could be used for the perimeter wall and the inner accumulation wall. It was evaluated whether the accumulation wall in the light modular construction reduce or increase the heating demand during discontinuous heating of the objects.en
dc.format101 list : ilustrace
dc.format.extent18212578 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlehké konstrukční stavbycs
dc.subjectmodulární buňkycs
dc.subjectbetonová akumulační stěnacs
dc.subjectdřevostavbacs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjecttepelná stabilita budovcs
dc.subjectLight construction builidngsen
dc.subjectcontainer buildingen
dc.subjectconcrete accummulation wallen
dc.subjectwooden houseen
dc.subjectheatingen
dc.subjectthermal stability of buildingsen
dc.titleAnalýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budovcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Effect of the Accumulation Properties of Building Structures on the Building Energy Performanceen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201800058
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeOstrý, Milan
dc.contributor.refereeKulhánek, František
dc.contributor.refereeHirš, Jiří
dc.date.accepted2018-06-21
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTeorie konstrukcícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2712
dc.identifier.thesisCER506_FAST_P3655_3607V025_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record